IN-PLUS Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.

Biuro IN-PLUS zapewnia usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • obsługi kadrowej i płacowej,
 • przeglądów sprawozdań finansowych,
 • opracowań ekonomiczno-finansowych (wnioski  kredytowe i inne),
 • doradztwa podatkowego,
 •  doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 • prowadzenia postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
 • szkoleń w zakresie rachunkowości.

Dodatkowe informacje:

 • Biuro IN-PLUS realizuje swe usługi w formie outsourcingu.
 • Biuro IN-PLUS zatrudnia wyłącznie wysoko wykwalifikowany personel.
 • Biuro IN-PLUS posiada uprawnienia Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie.
 • Właścicelem biura jest Małgorzata Marzęcka, biegły rewident (wpis nr  9888).