Usługi

Obsługa księgowa

 1. prowadzenie przy użyciu komputera ksiąg rachunkowych oraz podatkowych,
 2. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 3. wycena i rozliczanie składników majątkowych,
 4. sporządzanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego oraz dochodu podatkowego,
 5. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 6. prowadzenie ewidencji VAT,
 7. sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji,w tym podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, VAT,
 8. przekazywanie innych informacji i sprawozdań dla urzędów skarbowych, statystycznych, instytucji finansowych.

Obsługa kadrowo-płacowa

 1. prowadzenie akt osobowych, harmonogramów czasu pracy,
 2. sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa,
 3. prowadzenie ewidencji czasu pracy, kartotek urlopowych,
 4. prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 5. sporządzanie list płac,
 6. rozliczenia umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 7. pełna dokumentacja ZUS (deklaracje rozliczeniowe, deklaracje zgłoszeniowe i wyrejestrowujące),
 8. sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osob fizycznych

Opracowania ekonomiczno-finansowe

 1. sporządzanie wniosków kredytowych
 2. analizy ekonomiczno-finansowe
 3. wycena przedsięwzięć gospodarczych
 4. wycena przedsiębiorstw
 5. sporządzanie cash-flow