O nas

Biuro Audytorsko-Rachunkowe IN-PLUS zostało założone w 1996 roku. W roku 2010 zostało przekształcone w spółkę komandytową. W dniu 2.01.2019 roku biuro zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezesem zarządu została Małgorzata Marzęcka, biegły rewident (wpis nr 9888).

Firma nasza posiada uprawnienia Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1994 r. o biegłych
rewidentach i ich samorządzie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z usługami rachunkowo – księgowymi oraz doradztwem podatkowym.

Biuro IN-PLUS zatrudnia wyłącznie wysoko wykwalifikowany personel – osoby bezpośrednio prowadzące obsługę naszych klientów, posiadają wyższe wykształcenie w zakresie rachunkowości, a także niezbędne doświadczenie praktyczne. Możemy zapewnić kontakty merytoryczne z klientami, w niezbędnym zakresie.

Biuro IN-PLUS realizuje swe usługi w formie outsourcingu – tj. usług zewnętrznych, szeroko i powszechnie stosowanych we wszystkich krajach rozwiniętych.

Outsourcing usług księgowych oraz płacowo-kadrowych pozwala na zmniejszenie kosztów zleceniodawcy, który nie musi ponosić ich na:

  • pomieszczenia zajmowane przez dotychczasowe własne służby księgowe, wyposażenie tych pomieszczeń w sprzęt biurowy, komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie;
  • wszelkie koszty osobowe, w tym koszty urlopów i zwolnień lekarskich pracowników tych służb, koszty świadczeń socjalnych itp.

Outsourcing zapewnia w pełni realne poczucie bezpieczeństwa podatkowego klienta, w konsekwencji – komfort w tym zakresie, gdyż wykonawca usług angażuje do ich wykonania taką liczbę pracowników, i o takich kwalifikacjach, aby usługi te zostały wykonane w sposób zgodny z przepisami, z należytą starannością i terminowo.

Zleceniobiorca ponosi przy tym pełną prawną i finansową odpowiedzialność za rzetelność świadczonych usług. Gwarantuje to umowa zawarta pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą usług, szczegółowo określająca ich zakres oraz zasady i warunki współpracy stron.